Reklamacje i zwroty

Jak wygląda proces składania reklamacji?

Dokładamy wszelkich starań, by sprzedawane przez nas produkty były najwyższej jakości, a zakupy w naszym sklepie zawsze satysfakcjonujące.
Jeśli jednak zdarzy się, że zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakupionych produktów, proponujemy poszukać przyczyn zaistniałego problemu i podjąć próbę jego rozwiązania, zanim jeszcze zdecydujesz się na dokonanie zgłoszenia reklamacji.

1. Reklamację z tytułu gwarancji można zgłosić:

 • bezpośrednio lub wysyłając na adres
  FIZJO-SPORT M. Hadała G. Kuzdro Spółka Cywilna
  ul. Stokrotek 10
  35-604 Rzeszów
  tel.: 535 002 686

2. Reklamację z tytułu rękojmi
Reklamację produktu z tytułu rękojmi możesz zgłosić w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, gdy stwierdzisz, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem.

Produkt należy oddać do Sprzedającego osobiście lub wysyłając na adres podany na dowodzie zakupu. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

Warunki zgłoszenia reklamacji:

W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić:

 • dowód zakupu produktu;
 • ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie);
 • szczegóły reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) – w tym celu zalecamy wypełnienie właściwego formularza reklamacji dostępnego pod jednym z linków na dole tej strony;
 • reklamowany produkt (nie jest to konieczne w przypadku towarów o dużych gabarytach, np. pralka, lodówka).

Przebieg procesu reklamacji sklep.fizjo-sport.pl:

 • przesłanie reklamacji na adres;
  FIZJO-SPORT M. Hadała G. Kuzdro Spółka Cywilna
  ul. Stokrotek 10
  35-604 Rzeszów,
  lub mailowo reklamacja@sklep.fizjo-sport.pl
  tel.: 535 002 686 ;
 • wysłanie potwierdzenia zgłoszenia reklamacji na adres e-mail klienta (poświadczenie zgłaszającego i przyjmującego zgłoszenie);
 • przekazanie przez sklep.fizjo-sport.pl produktów o niewielkich rozmiarach do właściwego autoryzowanego zakładu serwisowego wraz z podanym opisem usterki w celu wykonania naprawy lub ekspertyzy technicznej;

 

Zakupiony produkt powinien posiadać:

 • dowód zakupu
 • instrukcję obsługi w języku polskim lub języku angielskim
 • kartę gwarancyjną (jeżeli produkt jest wyposażony w taką kartę).

Prosimy o zachowanie ww. dokumentów na wypadek reklamacji.

Przy odbiorze zakupionego produktu lub dostarczeniu pod wskazany adres należy sprawdzić, czy produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń, otarć, rys itp.). W razie ich stwierdzenia w obecności pracownika firmy dostawczej należy sporządzić protokół szkody i nie przyjmować uszkodzonego produktu.

PDF Pobierz druk zgłoszenia reklamacji z tytułu uszkodzenia podczas dostawy

PDF Pobierz druk zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji
Podstawowe zasady jakimi się kierujemy znajdą Państwo w naszym regulaminie, który można sprawdzić tutaj.

Zwrot 14-dniowy w Sklepie Internetowym

Zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 [Ustawa], Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie. W tym celu należy odesłać produkt na adres:

FIZJO-SPORT M. Hadała G. Kuzdro Spółka Cywilna
ul. Stokrotek 10
35-604 Rzeszów

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem!

Wraz z Towarem należy również przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Taki dokument możesz nam również dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres mailowy: zwrot@sklep.fizjo-sport.pl. Szczegółowe informacje dotyczące tej procedury (wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość) znajdziesz poniżej.

Załącznik 2 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym Umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres:
  FIZJO-SPORT M. Hadała G. Kuzdro Spółka Cywilna
  ul. Stokrotek 10
  35-604 Rzeszów
  lub na adres e-mail: zwrot@sklep.fizjo-sport.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres:
  FIZJO-SPORT M. Hadała G. Kuzdro Spółka Cywilna
  ul. Stokrotek 10
  35-604 Rzeszów,
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.