Grzegorz Kuzdro

Grzegorz Kuzdro

CEO

Związany od wielu lat z branżą fizjoterapii i rehabilitacji. Współpracował z wieloma ośrodkami fizjoterapii w kraju i za granicą. Promuje, organizuje, wdraża i pomaga w rozpropagowaniu szkoleń opartych o analizę, ocenę, korekcję i prewencję patologii w obrębie narządu ruchu (Kinetic Control, The Performance Matrix, MSI Shirley Sahrmann).
Zaangażowany w projekty związane z rozwojem gabinetów fizjoterapii. Radość i satysfakcję czerpie również z projektów poświęconych samym pacjentom (uświadamianie, higiena ruchu, przybliżanie fizjoterapii). Często mówi: “Praca zespołu specjalistów FIZJO-SPORT to zwykła praca robiona w niezwykły sposób.”

  •  www.fizjo-sport.pl
  • www.fizjoterapiarzeszow.pl
  •  www.fizjoterapiablog.pl

HTML/CSS
Design
Wordpress
Photoshop